Historia Straży Miejskiej w Przemyślu

Panorama Miasta Przemyśla z Baszty Zamku Kazimierzowskiego

O mieście

Przemyśl zalicza się do grona najstarszych i najpiękniejszych polskich miast. Jego tysiącletnie, burzliwe dzieje splatały się nierozerwalnie z losami całej Rzeczpospolitej. Miasto położone u podnóża Karpat, szczycące się bogactwem ponad tysiąca zabytków, urzeka niezapomnianym pejzażem stromych uliczek, przytulonych do nich wiekowych budowli i wspinających się coraz wyżej wież starych kościołów.

Pamiątki wielkiej, europejskiej historii oraz bliskość dawnych polskich Kresów i ich wyjątkowa atmosfera powodują, że Przemyśl posiada tworzony przez stulecia specyficzny klimat, którym nie może się pochwalić wiele większych od niego i zdawałoby się ważniejszych miast.

Początki Straży Miejskiej w Przemyślu

Początki przemyskiej Straży Miejskiej sięgają roku 1990, kiedy to dnia 21 grudnia Rada Miejska w Przemyślu podjęła uchwałę Nr 86/90 w sprawie zapewnienia porządku publicznego na terenie miasta Przemyśla. Na jej mocy Rada zobowiązała Zarząd Miasta do podjęcia działań zmierzających do utworzenia Straży Miejskiej na terenie miasta Przemyśla. W uzasadnieniu można przeczytać „Mając na uwadze zapewnienie porządku publicznego na terenie miasta Przemyśla, w zakresie czystości miasta, jego estetyki, ochrony środowiska i bezpieczeństwa mieszkańców oraz skuteczności egzekwowania od odpowiedzialnych służb prawidłowego wykonywania obowiązków uważa się za celowe utworzenie Straży Miejskiej w Przemyślu”.

Wykonując powyższą uchwałę w dniu 27 marca 1991r. Prezydent Miasta Przemyśl inż. Mieczysław Napolski w podpisał Zarządzenie nr 2/91 o utworzeniu z dniem 2 kwietnia 1991r. Straży Miejskiej w Przemyślu. Strukturę organizacyjną, zakres zadań, uzbrojenie, umundurowanie, dystynkcje oraz obowiązki i uprawnienia funkcjonariuszy określał statut, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Pierwszy Komendant i jego następcy

Pierwszym Komendantem został mgr Edward Skalski, który zajął się zorganizowaniem od podstaw nowo utworzonej jednostki. Na potrzeby siedziby Straży zostały przekazane pomieszczenia biurowe Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1. Początkowo formacja liczyła 10 strażników. W lutym 1992r. E. Skalskie został odwołany ze stanowiska a jego obowiązki pełnił do 31 grudnia 1992r. Ferdynand Gerlich. Z dniem 1 stycznia 1993r. został on oficjalnie powołany na stanowisko Komendanta. Za jego czasów zwiększył się stan osobowy do 21 strażników, zmianie uległa również lokalizacja siedziby – która została umiejscowiona przy ul. Sportowej 8. Od początku utworzenia Straż pracowała na dwie zmiany, od czasów Komendanta Gerlich wprowadzone zostały służby w weekendy. W lutym 1995r. F. Gerlich został odwołany ze stanowiska. Jego obowiązki do czerwca 1995r. pełnił jego zastępca A. Kasper, który wprowadził III zmianowy system pracy przez wszystkie dni w tygodnia.

W czerwcu 1996r. komendantem został mgr Ryszard Cisowski. Za jego czasów nastąpił znaczący rozwój formacji. Zostało zatrudnionych kolejnych 15 osób, utworzono pierwszy stały posterunek osiedlowy „Kazanów”, uruchomiony został alarmowy numer telefonu, bezpośrednie połączenie z Komendą Miejska Policji. W tym czasie Rada Miasta uchwaliła nowy statut, który pozwolił wykorzystać w działalności straży nowe możliwości prawne i organizacyjne. Straż Miejska w Przemyślu stała się jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Przemyśl.

W dniu 2 stycznia 1996r. stanowisko Komendanta objął mgr inż. Czesław Buksiński. Doprowadził on do utworzenia kolejnych posterunków – „Kmiecie” i „Starówka”, w pojazdach służbowych zostały zamontowane instalacje gazowe, utworzono wewnętrzną sieć komputerową, zakupiono alko metr oraz radiowe urządzenie nadawczo-odbiorcze CB.

W marcu 1998r. Komendant Buksiński zrezygnował ze stanowiska, a na jego miejsce został powołany Andrzej Kasper. Za jego czasów został wprowadzony Regulamin Organizacyjny, który przyjął strukturę hierarchiczną, charakteryzującą się wielostopniowymi stosunkami zależności służbowych i podporządkowania. Pozwoliło to dopasować zakresy czynności strażników do zadań, które w rzeczywistości wykonywali. Regulamin określał jednoznacznie Straż Miejską w Przemyślu jako jednostkę organizacyjną Gminy Miejskiej Przemyśl zorganizowaną w formie jednostki budżetowej. Powyższe zmiany przyczyniły się do utworzenia czwartego posterunku „Sportowa”. Powołane do życia zostały nowa komórka organizacyjna: Drużyna Patrolowa mająca za zadanie przede wszystkim prowadzenie służby patrolowo interwencyjnej. To z kolei pozwoliło na to aby strażnicy pracujący na posterunkach osiedlowych skupili się na sprawach związanych z czystością i estetyką poszczególnych rejonów w mieście. W maju 1998r. zatrudniono 31 nowych strażników, a we wrześniu 1999r. kolejnych 11.

Obecnie

W 2003r. na stanowisko Komendanta został powołany Jan Geneja, który pełni tą funkcję do dnia dzisiejszego. Okres jego komendantury to czas gruntownych zmian organizacyjnych, na które nałożyły się liczne zmiany w zakresie prowadzonych działań, wynikających ze zmieniających się przepisów prawa.

Na chwilę obecną w Straży Miejskiej w Przemyślu zatrudnionych jest 50 strażników oraz 5 pracowników cywilnych.

Panorama Miasta Przemyśla z Baszty Zamku Kazimierzowskiego

O mieście

Przemyśl zalicza się do grona najstarszych i najpiękniejszych polskich miast. Jego tysiącletnie, burzliwe dzieje splatały się nierozerwalnie z losami całej Rzeczpospolitej. Miasto położone u podnóża Karpat, szczycące się bogactwem ponad tysiąca zabytków, urzeka niezapomnianym pejzażem stromych uliczek, przytulonych do nich wiekowych budowli i wspinających się coraz wyżej wież starych kościołów.

Pamiątki wielkiej, europejskiej historii oraz bliskość dawnych polskich Kresów i ich wyjątkowa atmosfera powodują, że Przemyśl posiada tworzony przez stulecia specyficzny klimat, którym nie może się pochwalić wiele większych od niego i zdawałoby się ważniejszych miast.

Początki Straży Miejskiej w Przemyślu

Początki przemyskiej Straży Miejskiej sięgają roku 1990, kiedy to dnia 21 grudnia Rada Miejska w Przemyślu podjęła uchwałę Nr 86/90 w sprawie zapewnienia porządku publicznego na terenie miasta Przemyśla. Na jej mocy Rada zobowiązała Zarząd Miasta do podjęcia działań zmierzających do utworzenia Straży Miejskiej na terenie miasta Przemyśla. W uzasadnieniu można przeczytać „Mając na uwadze zapewnienie porządku publicznego na terenie miasta Przemyśla, w zakresie czystości miasta, jego estetyki, ochrony środowiska i bezpieczeństwa mieszkańców oraz skuteczności egzekwowania od odpowiedzialnych służb prawidłowego wykonywania obowiązków uważa się za celowe utworzenie Straży Miejskiej w Przemyślu”.

Wykonując powyższą uchwałę w dniu 27 marca 1991r. Prezydent Miasta Przemyśl inż. Mieczysław Napolski w podpisał Zarządzenie nr 2/91 o utworzeniu z dniem 2 kwietnia 1991r. Straży Miejskiej w Przemyślu. Strukturę organizacyjną, zakres zadań, uzbrojenie, umundurowanie, dystynkcje oraz obowiązki i uprawnienia funkcjonariuszy określał statut, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Pierwszy Komendant i jego następcy

Pierwszym Komendantem został mgr Edward Skalski, który zajął się zorganizowaniem od podstaw nowo utworzonej jednostki. Na potrzeby siedziby Straży zostały przekazane pomieszczenia biurowe Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1. Początkowo formacja liczyła 10 strażników. W lutym 1992r. E. Skalskie został odwołany ze stanowiska a jego obowiązki pełnił do 31 grudnia 1992r. Ferdynand Gerlich. Z dniem 1 stycznia 1993r. został on oficjalnie powołany na stanowisko Komendanta. Za jego czasów zwiększył się stan osobowy do 21 strażników, zmianie uległa również lokalizacja siedziby – która została umiejscowiona przy ul. Sportowej 8. Od początku utworzenia Straż pracowała na dwie zmiany, od czasów Komendanta Gerlich wprowadzone zostały służby w weekendy. W lutym 1995r. F. Gerlich został odwołany ze stanowiska. Jego obowiązki do czerwca 1995r. pełnił jego zastępca A. Kasper, który wprowadził III zmianowy system pracy przez wszystkie dni w tygodnia.

W czerwcu 1996r. komendantem został mgr Ryszard Cisowski. Za jego czasów nastąpił znaczący rozwój formacji. Zostało zatrudnionych kolejnych 15 osób, utworzono pierwszy stały posterunek osiedlowy „Kazanów”, uruchomiony został alarmowy numer telefonu, bezpośrednie połączenie z Komendą Miejska Policji. W tym czasie Rada Miasta uchwaliła nowy statut, który pozwolił wykorzystać w działalności straży nowe możliwości prawne i organizacyjne. Straż Miejska w Przemyślu stała się jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Przemyśl.

W dniu 2 stycznia 1996r. stanowisko Komendanta objął mgr inż. Czesław Buksiński. Doprowadził on do utworzenia kolejnych posterunków – „Kmiecie” i „Starówka”, w pojazdach służbowych zostały zamontowane instalacje gazowe, utworzono wewnętrzną sieć komputerową, zakupiono alkometr oraz radiowe urządzenie nadawczo-odbiorcze CB.

W marcu 1998r. Komendant Buksiński zrezygnował ze stanowiska, a na jego miejsce został powołany Andrzej Kasper. Za jego czasów został wprowadzony Regulamin Organizacyjny, który przyjął strukturę hierarchiczną, charakteryzującą się wielostopniowymi stosunkami zależności służbowych i podporządkowania. Pozwoliło to dopasować zakresy czynności strażników do zadań, które w rzeczywistości wykonywali. Regulamin określał jednoznacznie Straż Miejską w Przemyślu jako jednostkę organizacyjną Gminy Miejskiej Przemyśl zorganizowaną w formie jednostki budżetowej. Powyższe zmiany przyczyniły się do utworzenia czwartego posterunku „Sportowa”. Powołane do życia zostały nowa komórka organizacyjna: Drużyna Patrolowa mająca za zadanie przede wszystkim prowadzenie służby patrolowo interwencyjnej. To z kolei pozwoliło na to aby strażnicy pracujący na posterunkach osiedlowych skupili się na sprawach związanych z czystością i estetyką poszczególnych rejonów w mieście. W maju 1998r. zatrudniono 31 nowych strażników, a we wrześniu 1999r. Kolejnych 11.

W roku 2008 Straż Miejska przejęła opiekę nad Monitoringiem Miejskim.

Obecnie

W 2003r. na stanowisko Komendanta został powołany Jan Geneja, który pełni tą funkcję do dnia dzisiejszego. Okres jego komendantury to czas gruntownych zmian organizacyjnych, na które nałożyły się liczne zmiany w zakresie prowadzonych działań, wynikających ze zmieniających się przepisów prawa.

Na chwilę obecną w Straży Miejskiej w Przemyślu zatrudnionych jest 35 strażników oraz 10 pracowników cywilnych.

Opublikował(a): Straż Miejska Przemyśl Data publikacji: 03-11-2023 14:47 Modyfikował(a): Teresa Wojnarowicz Data modyfikacji: 14-03-2024 02:13

Na skróty