FAQ – Sekcja często zadawanych pytań

Wezwanie do składania wyjaśnień lub złożenia zeznań – czy muszę stawić się osobiście?

Nie. Wyjaśnienie jest tak samo ważne złożone w formie pisemnej, jak i wysłane pocztą tradycyjną lub mailową. Ważne jest zawarcie w takim wyjaśnieniu wszystkich istotnych szczegółów, w innym wypadku prawdopodobnie trzeba będzie stawić się na Komendzie Straży Miejskiej w celu uzupełnienia wyjaśnień.

Czy Straż Miejska może interweniować na prywatnej posesji w zakresie przestrzegania zasad ruchu drogowego?

Nie. Straż Miejska nie może być egzekutorem Kodeksu Ruchu Drogowego na prywatnej posesji, ani ukarać mandatem za nieprzestrzeganie znaków drogowych ustawionych przez właściciela posesji.

Czy można dostać mandat z kamery monitoringu miejskiego?

Tak. Jeżeli nagranie jest w dobrej jakości, w czytelny sposób zarejestrowano wykroczenie, a także numery rejestracyjne pojazdu, Straż Miejska może utworzyć Notatkę Urzędową i na jej podstawie wystawić mandat.

Czy można spożywać alkohol w miejscu publicznym?

Artykuł 14 ust.2a Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mówi:
Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.
Oznacza to, że można pić np.: w ogródku restauracji/pubu, ale już nad rzeką lub w parku miejskim jest to niedozwolone i grozi mandatem karnym w kwocie 100 złotych.

W jakich godzinach trwa „cisza nocna”?

Polskie prawo nie reguluje pory ciszy nocnej, poszczególne obiekty mogą to regulować wewnętrznym regulaminem. Zwyczajowo przyjęło się, że cisza nocna trwa od godziny 2200 do godziny 600.

Zakłócanie ciszy nocnej, co to oznacza?

Artykuł 51. Kodeksu Wykroczeń mówi, że kto krzykiem, hałasem, alarmem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, może podlegać karze aresztu, ograniczenia wolności albo nawet grzywny. 

Znalazłem zagubionego/bezdomnego kota – co robić?

Jeżeli jest to kot domowy / oswojony, widocznie zadbany należy powiadomić Straż Miejską. Dyżurny skieruje do Państwa specjalny Patrol Straży Miejskiej, który przewiezie kota do lecznicy, a kolejno do schroniska dla zwierząt, gdzie będzie ono czekało na opiekuna.
W przypadku zwierzęcia z chipem, dzięki programowi PiESEL można szybciej odnaleźć właściciela i odeskortować zwierzę bezpiecznie do domu.

Inaczej wygląda sprawa z kotem wolno żyjącym. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o Ochronie Zwierząt w punkcie 21 wspomina o tym, że koty bytujące w obrębie rodzinnych ogródków działkowych, na trenach miejskich i wiejskich są naturalnym elementem ekosystemu i nie są kotami bezdomnymi, lecz dzikimi. Są one dobrem narodowym i ich właścicielem jest Skarb Państw, zaś gmina ma obowiązek opieki nad nimi; w tym dokarmiania i sterylizacji, a także leczenia i udzielania im pomocy, dlatego kota chorego lub okaleczonego należy zgłosić Straży Miejskiej, jednakże zdrowy kot nie podlega odłowieniu.

Znalazłem zagubionego/bezdomnego psa – co robić?

Należy poinformować Straż Miejską o lokalizacji, w której widzieli Państwo zwierząt. Pomocne będzie również określenie wielkości psa, a także, w miarę możliwości, opisanie cech zewnętrznych (np.: kolor umaszczenia). Dyżurny skieruje do interwencji Patrol Straży Miejskiej dysponujący transportem dla zwierząt.
Straż Podejmie próbę kontaktu z właścicielem psa, po sprawdzeniu chipa. W wypadku, gdy zwierzę jest niezarejestrowane, zostanie ono odwiezione do lecznicy, a później przetransportowane do schroniska.

Czy mogę nie wpuścić osoby kontrolującej źródło ogrzewania w moim domu?

Zgodnie z art. 225 Kodeksu Karnego udaremnienie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3. W wypadku dalszego utrudniania kontroli Strażnik Miejski może wezwać na miejsce funkcjonariuszy Policji.

Czym mogę palić w piecu?

Obecnie na terenie Miasta Przemyśla w piecu lub kotle można spalać:

 • Węgiel kamienny

 • Koksem dowolnej odmiany

 • Ekogroszkiem

 • Drewnem (nieprzetworzonym i nieimpregnowanym o wilgotności mniejszej niż 20%)

 • Pelletem

 • Brykietem drzewnym oraz brykietem pochodzenia roślinnego

 • Tekturą, papierem, opakowaniami z papieru

 • Odpadami z kory i korka

Czym nie mogę palić w piecu?

Obowiązuje całkowity zakaz palenia w piecu odpadami, śmieciami i chemikaliami oraz drewnem impregnowanym i/lub malowanym, ponadto nie wolno palić:

 • Mułem węglowym

 • Mułem flotacyjnym

 • Plastikiem

 • Oponami i materiałami gumowymi

 • Sztuczną skórą

 • Tworzywami sztucznymi

 • Opakowaniami po farbach, wybielaczach itp.

Gdzie pomoc może uzyskać Uchodźca?

Punkt recepcyjny
Dworzec PKP
Plac Legionów 1
37-700 Przemyśl

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom – Caritas Przemyśl
ul. Piotra Skargi 6
37-700 Przemyśl
tel. 601 294 198

Gdzie pomoc może uzyskać Ofiara Przemocy Domowej?

Specjalny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy Rodzinie w Koryntnikach
Koryntniki 14
37-741 Krasiczyn
tel. 16 671 85 94
 

Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy „Niebieska Linia”
tel. 800 120 002

Gdzie pomoc może uzyskać Samotna Matka?

CARITAS” Dom Matki i Dziecka
Ul. Prądzyńskiego 8
37-700 Przemyśl
tel. 16 670 00 93

Gdzie w Przemyślu działają noclegownie?

Schronisko im. Św. Brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn
ul. Focha 12
37 700 Przemyśl
tel. 016 677-07-62

Opublikował(a): Teresa Wojnarowicz Data publikacji: 15-02-2024 03:25 Modyfikował(a): Teresa Wojnarowicz Data modyfikacji: 15-02-2024 03:50

Na skróty