Trwa rozbudowa sieci monitoringu miejskiego w Przemyślu

Rok 2023 obfitował w wiele nowych inwestycji na terenie miasta Przemyśla.

Ze środków pozostających w dyspozycji samorządu sfinansowano w ubiegłym roku między innymi remont nawierzchni przy ulicy Dworskiego, ufundowany częściowo ze środków Gminy Przemyśl oraz częściowo z dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury, jak również zagospodarowanie skweru przy Placu Rybim jako Projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla.

Część środków przeznaczono również na stale kontynuowaną rozbudowę sieci całodobowego monitoringu miejskiego – sieć ta stale zapewnia bezpieczeństwo mieszkańcom Przemyśla m.in. poprzez umożliwienie niezwłocznej reakcji służb mundurowych na miejscach zdarzeń oraz poprzez ułatwienie w identyfikacji sprawców tych zdarzeń.

Przy dotychczas istniejących 24* kamerach obrotowych i 14 statycznych sieć rozbudowana została o 2 dodatkowe kamery obrotowe (w okolicy placu zabaw przy boisku na osiedlu Kazanów oraz na skrzyżowaniu ulic 3-ego Maja i 29-ego Listopada), a także 15 nowych kamer statycznych, zainstalowanych pod istniejącymi już kamerami obrotowymi.

Nowe kamer statyczne znajdują się w niżej wymienionych punktach:

  • Plac Konstytucji – 3 sztuki

  • Skrzyżowanie ulic Kościuszki i Wybrzeża Piłsudskiego – 3 sztuki

  • Borelowskiego, skrzyżowanie przy moście Siwca – 3 sztuki

  • Skrzyżowanie ulic 3-ego Maja i 29-ego Listopada – 2 sztuki

  • Ulica Czarnieckiego, przy tunelu Dworca PKP – 2 sztuki

  • Rynek Starego Miasta – 2 sztuki

Zakup został sfinansowany ze środków samorządu Miasta Przemyśla.

Opublikował(a): Teresa Wojnarowicz Data publikacji: 14-03-2024 01:34 Modyfikował(a): Teresa Wojnarowicz Data modyfikacji: 20-03-2024 16:20

Na skróty